Status

Eduardo Maçan

Nunca é demais lembrar que "ORACLE" lido ao contrário é "EL CARO", ¿si?

Comente de volta!